holmenkollen_pohled_shora_skiskyting.no

Foto: Národní aréna Holmenkollen (© skiskyting.no)