virolajnenova_darja_me_duszniki_zdroj_2017_mcy_by_sa

Foto: Darja Virolajnenová (Autor: Marcus Cyron, pod licencí BY-SA)